Alvaco oy

Ammattimainen, ratkaisuhakuinen, tavoitteellinen, ihmisläheinen

Muutoksen johtamisessa peruskysymys on "Mitä muutos merkitsee minulle henkilökohtaisesti?"

Muutoksen johtaminen on ihmisten johtamista. Keskeinen kysymys yksittäisen ihmisen kannalta on ”Mitä muutos merkitsee minulle henkilökohtaisesti?” Valitettavan usein muutosjohtaminen käsitetään kuitenkin vain toimintaohjeiden ja työskentelytapojen muuttamisena.

Jokaisella muutoksella on yrityksen tai organisaation kannalta taustalla perustelut muutoksen tekemiselle. Sama perustelu ei välttämättä kuitenkaan inspiroi muutokseen osallistuvia. Muutosjohtamisessa ydinkysymys on, miten saada jokainen löytämään oma, henkilökohtainen, tekemiseen innostava syy muutokselle. On se sitten mahdollisuus urakehitykseen, ajankäytön hallinnan helpottuminen tai  vaikka  oman asiantuntijuuden kasvaminen.

Miten sitten löytää yhteinen suunta ja halu muutoksen toteuttamiselle? Tässä kohden me Alvacossa voimme toimia neuvonantajina. Konkreettisten muutokseen liittyvien toimintamallien muutosten lisäksi haluamme nostaa esille ihmisen muutoksen keskiössä ja löytää yrityksellesi tai organisaatiollesi sopivat tavat auttaa löytämään jokaiselle innoituksen lähteä kohti uutta.

 

Uusimpia referenssejä muutoksen johtamiseen liittyen

Neljän yksityisen sektorin työeläkevakuutusyhtiön yhteisen työeläkehakemusten käsittelyjärjestelmän määrittely- ja toteutusprojektin projektipäällikkö sekä yhden yhtiöistä oman sisäisen hankkeen hankepäällikkö, 2011 – 2015

o   toteutimme uuden eläkeasioiden käsittelyjärjestelmän, jonka kautta annetaan tällä hetkellä pääosa yksityisen sektorin eläkepäätöksistä ja –arvioista

o   hanke sisälsi yhteisen toteutusprojektin sekä asiakkaan teknisten ympäristöjen rakentamisen testaus- ja tuotantokäyttöä varten, liittymien toteutuksen ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät

Intranetin työtilojen käyttöönottokonsultointi, Nokia Oyj, 2009

Change management –konsultointi Nokia Oyj:ssä otettaessa käyttöön virtuaalisia kokous- ja pikaviestintätyökaluja, 2007 - 2008

VR-konsernin sähköisen työpöydän toteutus- ja käyttöönotto, 2005 –2007

 


  Alvaco Oy - Yhdessä onnistumme!